Praktikanten

Som praktikant havde jeg det fulde ansvar for at lave to animerede marketing videoer for uddannelsen ‘Energimanagement’. De to videoer skulle vise to forskellige perspektiver i forhold til en praktikperiode. Det ene perspektiv var fra den studerendes synspunkt, i forhold til hvad de fik ud af et praktikforløb. Hvor det andet perspektiv var fra virksomheder som havde haft praktikanter, og hvad de fik ud af det.

Der var på forhånd lavet nogle optagelser, hvor kvaliteten af disse var for dårlig til at disse kunne bruges. Jeg skulle finde inspiration i disse optagelser i forhold til at lave karaktererne og deres historier. Efter at have gennemset optagelserne begyndte jeg at skrive manuskripterne og lave storyboards. Da de var blevet godkendt, begyndte jeg at lave karaktererne og baggrundene til animationerne. Disse blev også godkendt, og jeg begyndte herefter at animere videoerne.

Denne video er første udkast fra den studerendes perspektiv, hvis du gerne vil se videoen hvor det er fra virksomhedernes perspektiv kan du klikke her.